Barangnya udah sampai gan,ntar mau pesan lg. Mksh agan (y) Twitter/zhoger